Siteyi tavsiye et Ana sayfam yap Favorilere ekle

22 Şubat 2018 Perşembe

Yavuz Sultan Selim Hân'ın İbretlik Hikayesi

Yavuz Sultan Selim Hân zamanında çok fakir bir adam, borçlarını ödeyemeyince zora düşmüş ve sabah soluğu Yavuz Sultan Selim Hânın yanında alır ve der ki:
— Sultanım, bana bir kese altın verecekmişsiniz.
Selim Hân merak edip sorar:
— Vereyim vermesine de, bir sebep söyleyecek misin?
— Ben, 63 yaşında, İstanbul eşrafından Mehmet. Zamanında çok zengindim Sultanım. Lâkin bir süre önce başıma gelen bir musîbet sonucu malımı, mülkümü, neyim varsa kaybettim. Borç batağından bir türlü kurtulamadım. Dün gece teheccüd namazı kılınca şöyle duâ ettim: “Yâ Rabbi! Beni eşime, çocuklarıma ve dostlarıma mahçup etme! Derdi veren de sensin, dermanı veren de... “Rüyâmda Resûlullah efendimiz sallâllahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki: “Ey Mehmet! Hüzünlenme evlâdım! Yarın sabah saraya git, Selim’ime selâm söyle, sana bir kese altın versin!” Eğer bunun sebebini sorarsa; “Her gece okuduğu, benim rûhuma hediye ettiği 100 salevât-ı şerîfi dün gece okumayı unuttu. Okumadığı salevâtlar hürmetine seni mutlu etsin!” dedi. Bunu dinleyen, Selim Hân hemen bir kese altın çıkartıp verip der ki:
— Ne olur, tekrar söyle! Ne dedi Habîbullah?
Mehmet amca tekrarlar. Selim Hân, adama bir kese altın daha verince yine aynı şekilde bir daha anlatmasını ister:
— Ne olur, tekrar söyle! Ne dedi Habîbullah?
Böylece Selim Hân 17 kese altını da verince, yanında bulunan dostu Hasan Can söze karışır:
— Sultanım! Mehmet amca getirdiği haber vesîlesi ile mesut oldu. Aldığınız haberle siz de mesut oldunuz. İsterseniz Mehmet amcayı gönderelim, başı sıkıştığında tekrar gelsin, ne dersiniz?
Hasan Can adamı uğurlayıp döndüğünde Yavuz Selim Hânı yerde secde eder vaziyette görünce ona bişey oldu düşüncesiyle omzuna dokunur; Yavuz Sultan Selim başını kaldırıp ve sevinç içinde der ki:
— Duydun mu Hasan Can? Resûlullah efendimiz benim için “Selim’im” demiş, duydun mu? Binlerce şükürler olsun. Bizi bu şerefe nâil etti. Rabbime hamdolsun! Ey Hasan Can! Eğer sen o amcayı göndermeseydin, değil malımı mülkümü, tâcımı, tahtımı, sarayımı Resûlullah efendimizin bana “Selim’im” demesine fedâ edecektim...
Devamını Oku
Devamını Oku

17 Ocak 2018 Çarşamba

İbrâhim Bin Ethem Hazretlerinin Nasihatları

İbrahim Bin Edhem Hazreteri Evliyaların büyüklerindendir. Horasanda yaşamış olup 12 asır önce vefat etmiş olmasına rağmen hala unutulmamıştır.
Bir gün bu mübârek zatı ziyârete gelip, kendilerinden nasihat istediler. O da onlara şu altın nasihatleri verdi:
* İnsanlar, dünya işleri ile meşgul olurlarken, siz ahiret işleri ile meşgul olunuz!
* Gayesi dünya olanların ibâdetleri çok olsa da sevabı azdır. Kalbinde dünya sevgisi olanın ibâdetleri ihlaslı olmaz!
* İçinde, riyâ, kibir, ucub ve hased gibi kötü şeylerden uzaklaşamazsa, ibâdetlerini geçersiz kılar.
* İnsanlar, dış taraflarını güzelleştirmek için çaba harcarlarken, siz içinizle uğraşınız!
* Önemli olan kalbin temizliğidir. Böyle temiz kalblere Rabbimizin sevgisi dolar.
* İnsanlar, evlerini mamur etmeye çalışırlarken, siz kabrinizi mamur etmeye bakın! Bazı insanlar, ne garip bir varlıktır ki; bırakıp gideceği muhakkak olan yere bu kadar önem veriyor, gidip kalacağı muhakkak olan yeri ise hesaba katmıyor.
* İnsanların çoğu başkasının ayıplarını araştırırlar, siz ise kendi ayıplarınızla meşgul olun!
* İnsanların çoğu insanların takdirini kazanmaya çalışırlar. İnsanların rızası onlar için en kıymetli şeydir. Siz Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışınız!..
Bütün kâinatı yoktan var eden, dilediği anda da yok etmeye muktedir olan Rabbimizin rızasını elde edebilirsek en büyük nimete kavuşmuş oluruz. Bundan da büyük bahtiyarlık olmaz!..

Devamını Oku

ÇOCUK TERBİYESİ


* On­la­rın ya­nın­da dâima gü­ler yüz­lü olu­nuz!
* Küs­kün, gam­lı kim­se­le­rin ya­nın­da ço­cuk­lar mü­te­es­sir olur­lar.
* Ço­cuk­la­rı­nı­zı baş­ka­la­rı­nın ya­nın­da azar­la­ma­yı­nız!
* Kü­çük­le­rin de hay­si­ye­ti, kı­rı­la­cak bir kalp­le­ri var­dır.
* Ço­cuk­lar as­la ya­lan­cı­lık­la it­ham edil­me­me­li­dir.
* Kar­deş­ler ara­sın­da ka­ti­yen ayı­rım yap­ılma­ma­lı­dır.
* Ço­cuk­la­rın ki­bir­len­me­si­ne as­la göz yu­mul­ma­ma­lı­dır.
* Ço­cu­ğu ai­le­den bi­ri­si azar­lar­ken, hak­sız ye­re bi­le ol­sa, di­ğe­ri  onu as­la mü­da­faa et­me­me­li­dir.
* Ço­cuk­la­rı­nı­za, ha­tala­rı­nı ka­bul et­me­si­ni öğ­re­ti­niz. Ku­sur­la­rı­nı bil­mek ve yap­ma­ma­ya ça­lış­mak      mu­vaf­fâ­ki­ye­t sır­la­rın­dan bi­ri­dir.
* Ka­rar­lı ol­mak, ço­cu­ğu bir­çok kö­tü ha­re­ket­ten ko­rur.
* Ço­cuk­la­ra ge­çi­ci de­ğil, ka­lı­cı ter­bi­ye ver­me­ye ça­lış­ma­lı­dır.
* Ço­cuk­la­rı­nı­zın, şen ve ne­şe­li ol­ma­la­rı­na ça­lı­şı­nız!
Devamını Oku

29 Haziran 2017 Perşembe

Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez


* Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez. Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. Evli ise, nikahı da gider.

* Günah işleyince hem kalb ile tevbe ve dil ile istigfar eyle. Tevbeyi asla geciktirme. 

* Bir işi yaparken kalbin rahat etmezse, sıkılırsan, çarparsa o işi terk et. 

* Bütün ibadetlerini kusurlu bil, hakkı ile yapamadığını düşün. 
* Çok yeme, az da yeme, yemekte itidal üzere ol. 
Devamını Oku